vásárlási feltételek – adatvédelmi nyilatkozat

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

A skitotal.hu webáruházat az APKO Kft. üzemelteti.

Székhely: 1029 Budapest, Máriaremetei út 236.
Adóigazgatási azonosítószám: 13817875-2-41
Cégbíróság vagy egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Statisztikai számjel: 13817875-5274-113-01
Működési engedély szám:  IV-226/2007
Bankszámlaszám:10918001-00000014-73030006
Telefonszám: +36-1-3970354
E-mail: apjokildi@gmail.com

1.2 A Vásárló
Aki a www.skitotal.hu internetes felületen regisztráltatja magát, és a skitotal.hu Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító adatai
A Szállító tevékenységet a DPD futárszolgálat, az APKO Kft.-vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A skitotal.hu  által átadott árut kiszállítja a skitotal.hu  által átadott címre, és utánvét esetén az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

1.4 Vevőszolgálat

Interneten: nappal

Telefonon: +36-1-3970354 (10.00 – 17.00-ig)

Levélben: 1029 Budapest, Máriaremetei út 236.

A rendelés beérkezését követő maximum 3 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesítjük Önt a megrendelt áru kiszállításáról. Abban az esetben, ha a megrendelt áru raktárkészlete kifogyott, fenntartjuk a jogot, hogy a szerződéstől elálljunk.

2. A skitotal.hu Szerződési Feltételek célja

A skitotal.hu  a skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a skitotal.hu Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a skitotal.hu Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételei a skitotal.hu  és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a skitotal.hu Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételek közzététele
A skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a skitotal.hu Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a www.skitotal.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a www.skitotal.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet.

Áruházunkban csak regisztrált látogatók vásárolhatnak! A megadott adatait titkosan kezeljük, azokat harmadik személy tőlünk nem tudhatja meg, s nem szándékozzuk a jövőben  postai úton önt reklámanyaggal felkeresni, zavarni. Hírlevéllistánkról bármikor leiratkozhat!

A szerződés a felek között a vásárló általi regisztráció elvégzését, valamint a termék kosárba helyezését követően a megrendelés ikonra történő kattintással jön létre. A felek között ilyen módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A létrejött szerződéseket az eladó iktatja, és annak létrejöttét követő legalább 3 hónapon belül megőrzi. A regisztráció és az elektronikusan megkötött szerződés ezen időtartamon beül bármikor hozzáférhető.

A vásárló a regisztráció elvégzésekor köteles elfogadni az ÁSZF-t.

2.2 A skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételek hatálya
A skitotal.hu  fenntartja a jogot, hogy a skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. a skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. a skitotal.hu Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a skitotal.hu Webshop-szolgáltató a skitotal.hu Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A skitotal.hu Webshop-szolgáltatás

A skitotal.hu  a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a skitotal.hu Webshop-szolgáltatást.

3.1 A skitotal.hu Webshop-szolgáltatás területi hatálya
A skitotal.hu Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A skitotal.hu  azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket tudja utánvéttel a DPD futárszolgálat által kézbesíteni. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás  lehetséges, de ezen árúk értékét előzetesen át kell utalni a skitotal.hu bankszámlájára. Ennek beérkezését követően történik a szállítás.

4. A skitotal.hu Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató www.skitotal.hu Internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a skitotal.hu Webshopban való vásárlás feltétele. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A skitotal.hu  fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Regisztráció
A skitotal.hu Webshop megrendelő oldalaihoz a www.skitotal.hu intertenes felületen történő regisztráció során, a Vásárló adatai megadása után kap hozzáférést. A regisztráció adatait a skitotal.hu rögzíti, a Vásárlónak így a www.skitotal.hu Webshopban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4.3 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a skitotal.hu Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg.

4.4 Szállítási Feltételek
A megrendelt árut Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket lehetséges utánvéttel fizetni. A házhozszállítás díja 1500,- Ft az ország bármely területére 5kg-os és 175×50 x50 cm mérethatárig. Ennél nehezebb / nagyobb termék esetén a szállítási díjat a skitotal.hu  egyénileg határozza meg. 50.000,- Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes a csomag méretétől és súlyától függetlenül! A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevő veheti át, illetve a megrendelés során a “Megjegyzés” rovatba feltüntetett személy. Rendelésedet bármely napon, bármely időben fel lehet adni, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja. Szállítási határidő általában 5 munkanapon belül.

4.5 Fizetési feltételek
A feltüntetett árak bruttó egység árak, a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák. Fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel, helyszíni kifizetéssel vagy üzletünkben helyszíni kifizetéssel), átutalással. Készpénzes fizetésre lehetőséged van utánvét és üzletünkben való kifizetés formájában. Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét. Üzletünkben való kifizetés esetén a termék adatlapján megjelölt üzletünkben tudja a Vevő az árut kifizetni és személyesen átvenni. Nem készpénzes fizetési mód választása esetén a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg. Átutalás esetén jelen oldal tetején szereplő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét. Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalja át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

4.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a skitotal.hu  érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A vásárló a szerződéstől tizenöt munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Elállás esetén a webáruház a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Ugyanakkor a nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges kárunkat kénytelenek vagyunk a vásárlóra áthárítani.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot az alábbi esetekben:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizenöt munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

A Vásárlónak 60 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltatónál más termékre cserléni a Vásárló és a Szolgáltató közötti közös megegyezésen alapuló értékegyeztetéssel.

6. Szavatosság, garancia

Üzleteinkben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag magas színvonalú, első osztályú termékeket forgalmazzon. Ennek ellenére sajnos előfordulhat, hogy egy-egy termékről használat közben kiderül, hogy gyári-, vagy anyaghibás.

Ezekre a meghibásodásokra legtöbb termékünk esetében 6 hónap garanciát vállalunk.

6.1 Garancia érvényesítése Amennyiben a meghibásodott terméket személyesen vásárolta üzletünkben, a garancia a vásárlást igazoló blokkal, számlával, vagy annak másolatával érvényesíthető személyesen, üzletünk nyitvatartási ideje alatt.

A hibás terméket a helyszínen megvizsgáljuk és megállapítjuk a hiba jellegét. Amennyiben a hiba javíttatható akkor a terméket a lehető legrövidebb időn belül, szakszervizben, saját költségünkre megjavíttatjuk.

Ha a hiba nem javíttatható, a terméket kicseréljük, amennyiben készletünkből elérhető. Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – a hibásnak vélt terméket megvizsgáljuk és a cseréről 15 napon belül döntsünk.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben a terméket Interneten keresztül vásárolta, a meghibásodott terméket ajánlott küldeményként  a mi költségünkre – kell feladnia Üzletünk címére: skitotal.hu , 1029 Budapest,  Máriaremetei út 236. A garancia érvényesítéshez a számla vagy annak a másolata szükséges. Kivételes esetben a megrendelés és a szállítás pontos időpontja – ami alapján be tudjuk azonosítani a terméket – is elégséges.

Amennyiben a termék nem hibás, de a mérete nem megfelelő, üzletünkben lehetőséget biztosítunk a megfelelő termék kiválasztására, a rendelt termék árának megfelelő összegben. Természetesen a cseregaranciához is szükség van a számlára.

6.2 Termék csoportok – sífelszerelés, kerékpárok, teniszütők: garanciálisan csak a gyártási és anyaghibára vonatkozó problémákat tudjuk elfogadni, a helytelen használatból, szállításból és szervizelésből adódó hibákat nem. Amennyiben a helytelen használatból adódó hiba lép fel, úgy véleményt adunk a termék javíthatóságára, majd árajánlatot készítünk a javításra, amely költség a Vevőt terheli.

Technikai és utcai ruházat és egyéb termékek: garanciálisan csak a gyártási és anyaghibára vonatkozó problémákat tudjuk elfogadni, a helytelen használatból, mosásból és viselésből adódó hibákat nem.

7. Adatvédelem, adatbiztonság

7.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A www.skitotal.hu Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a www.skitotal.hu internetes felületen történő regisztráció során a skitotal.hu a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám

A megrendelések kiszállítása érdekében a skitotal.hu a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, szállítási címből, számlázási cím, telefonszám, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

7.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a Vásárló a www.skitotal.hu felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja.

7.3. A regisztráció törlése
A regisztráció törlését a regisztráló a “Elérhetőségeink” menüpont alatt található elektronikus levélcímen kérheti.

8. Jogi információk

A weboldalunkon feltüntetett információkat előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatjuk, és nem vállalunk felelősséget az esetleges elírásokért, azonban mindig törekszünk a tisztességes üzleti magatartás megtartására a vásárlók érdekeinek figyelembevételével.

Ügyfeleink és vásárlóink weboldalunkat csak a saját felelősségükre használhatják. Használata során felmerülő károkért felelősséget nem vállalunk. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét árucikk képe mellett találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.